Cốc Club 300 mài nơ hóa 1 viền vàng – B145NV

Sku: B145NV

In Stock

  • Sản Phẩm : Cốc Club 300 mài nơ hóa 1 viền vàng
  • Xuất xứ : Tiệp Khắc
  • Nhãn Hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp
  • Mã Sản Phẩm : B145NV