Ấm Trà Sứ Mạ Vàng – T38

Sku: T38

In Stock

  • Ấm Trà Sứ Được Các Nghệ Nhân Tiệp Khắc Mạ Vàng 24k
  • Chất liệu pha lê mạ vàng 24k gồm 13 món: 1 Ấm, 6 Tách, 6 Đĩa
  • Mã sản phẩm: T38