Ấm Trà Hoa Hồng Khảm Vàng – T175

Sku: T175

In Stock

  • Sản phẩm: Bộ trà hoa hồng mạ vàng 24k – T175
  • Nhập Khẩu Trực Tiếp Từ Tiệp Khắc
  • Thân Ấm Được Mạ Vàng 24k
  • Gồm 6 Ly, 1 Ấm Đựng Trà và 1 Tách Rót Trà
  • Mã sản phẩm: T175