Ly Claudia 150 mài nơ hóa – A16N

Sku: A16N

In Stock

  • Sản Phẩm : bộ ly Claudia 150 mài nơ hóa
  • Nhãn hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp Mài
  • Mã Sản Phẩm : A16N
  • Số lượng: gồm 6 ly