Cúp pha lê băng sơn sao đế trắng G6.29B

In Stock

  • Sản Phẩm : Cúp pha lê băng sơn sao đế trắng
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp, Áo, Pháp, Ytalia
  • Mã Sản Phẩm : G6.29B
  • Xuất xứ :  OSUM
  • Chế tác: In khắc theo yêu cầu.
  • Ngoại hình: Hình vát trụ đứng đính sao vàng