Ly Pha Lê Khảm Vàng A58A

Sku: A58A KV

In Stock

Pha Lê OSUM – Quà Tặng Pha Lê

  • Loại sản phẩm: Ly pha lê khảm vàng A58A – 850KV.
  • Xuất xứ: OSUM
  • Nhập khẩu: Tiệp khắc.
  • Bộ: 6 chiếc.
  • Chất liệu: Pha lê + khảm vàng.