Cốc Club 300 mài hoa dây – B145M

In Stock

  • Sản Phẩm : Cốc Club 300 mài hoa dây
  • Xuất xứ : Tiệp Khắc
  • Nhãn Hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp
  • Mã Sản Phẩm : B145M