Cốc Club – B143KV

In Stock

  • Sản Phẩm : Cốc Club 60ml khảm vàng
  • Nhãn hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp
  • Mã Sản Phẩm : B143KV
  • Số lượng: 1 Bộ 6 cốc