Ly Julia – A348KV

In Stock

  • Sản Phẩm : Ly Julia 60ml khảm vàng
  • Nhãn hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp
  • Mã Sản Phẩm : A348KV
  • Số lượng: 1 Bộ 6 ly