Ly Betty – A215N

In Stock

  • Sản Phẩm : Ly pha lê Betty 65 mài nơ + hoa hóa
  • Nhãn hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp
  • Mã Sản Phẩm : A215N
  • số lượng: 1 Bộ 6 ly