Ly pha lê a117 mạ bạc vàng theo yêu cầu

In Stock

  • Sản Phẩm : Ly pha lê 250 mài 57
  • Nhãn hiệu : Bohemia
  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp
  • Mã Sản Phẩm : A117
  • số lượng: 1 Bộ 6 ly