Cúp Chữ V – G27.5B

Sku: G27.5B

In Stock

  • Sản Phẩm : Cúp chữ V cao 17.5, 2 cạnh mờ
  • Chất liệu : Pha Lê cao cấp
  • Mã Sản Phẩm : G27.5B
  • Bổ sung : Chúng tôi chế tác khắc chứ, in ảnh theo yêu cầu