Cúp Vát Lục Lăng Đế Trắng – G4.69A

Sku: G4.69A

In Stock

  • Sản Phẩm : Cúp vát lục lăng đế trắng
  • Chất liệu : Pha Lê cao cấp
  • Mã Sản Phẩm : G4.69A
  • Kích cỡ : cao 31*8*8
  • Bổ sung : Chúng tôi chế tác in ảnh theo yêu cầu