Cốc Khảm Vàng B165

Sku: B165KV

In Stock

  • Sản Phẩm : Cốc lùn khảm vàng
  • Số Lượng : 6 chiếc
  • Mã Sản Phẩm : B165KV
  • thể tích: 320ml