Cốc Đôi Sứ Hồng – BT03

Sku: BT03

In Stock

  • Sản Phẩm : Cốc đôi sứ hồng
  • Nhãn Hiệu : Bohemia
  • Số Lượng : 2 cốc
  • Mã Sản Phẩm : BT03
  • Xuất xứ : Tiệp Khắc