Lọ Bom Gân

Sku: C193B

In Stock

  • Sản Phẩm : Lo Hoa Thoi Trơn Cá

  • Chất liệu : Pha Lê Tiệp

  • Mã Sản Phẩm : C193B

  • Xuất xứ : 100% từ Tiệp Khắc

2,050,000

Quantity: