Ấm Trà Sứ Mạ Vàng T38

Sku: T38

In Stock

  • Ấm Trà Sứ Được Các Nghệ Nhân Tiệp Khắc Mạ Vàng 18k
  • gồm 13 món : 1 Ấm, 6 Tách, 6 Đĩa

4,500,000

Quantity: