Ấm Trà Hoa Hồng

Sku: T175

In Stock

  1. Ấm Trà Hoa Hồng Được Nhập Khẩu Trực Tiếp Từ Tiệp Khắc
  2. Thân Ấm Được Mạ Vàng 18k
  3. Gồm 6 Ly, 1 Ấm Đựng Trà và 1 Tách Rót Trà

4,515,000

Quantity: