Ly pha lê Claudia 230ml khắc trắng 1 viền vàng

In Stock